Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer


I dette forløb skal I lære så meget svensk og norsk som muligt. Når I arbejder med opgaverne, skal I stille skarpt på sproget. I skal simpelthen øve jer i at lytte og prøve at huske de svenske og norske ord og vendinger, som I møder undervejs. 

I skal starte med det samme og kaste jer ud i en opgave, som netop handler om dette med at lære og huske ord. Spillet hedder Plaff, og det drejer sig om - på tid - at ramme de rigtige ord. Når I er færdige med hele forløbet, kan I jo prøve at spille spillet igen for at tjekke, om I (forhåbentlig) har lært nogle nye ord. 

Colourbox


LEG MED SPROGET! LÆR SPROGET!
Gå sammen to og to.
Tag et spil Plaff sammen på Norden i skolens hjemmeside.

- Hvem kender flest norske ord?
- Hvem kender flest svenske ord?

Efter spillet skal I tjekke hinandens ordkendskab. 
I kan bruge arbejdsarket Vores ordkendskab.