Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Abonnement og priser 

Kr.1500,- pr. år pr. klasse på 3.-6. klassetrin.

Fagportalen sælges kun som skoleabonnementer, hvor der altid betales for alle skolens klasser på 3.-6. klassetrin.

Fx betaler en 2-sporsskole med 8 klasser: 8 x 1500,- kr. = 12.000 kr.

Alle priser er ex. moms.

Køb her
Der er mulighed for yderligere rabat, hvis der centralt indgås en fællesaftale for skolerne i en kommune.

For nærmere information kontakt:

• Sjælland og øerne:
Rikke Deleuran - 3375 5712 / gurd@gyldendal.dk

• Fyn og sydlige Jylland:
Rasmus Bach - 4145 2727 / gurba@gyldendal.dk

• Midt- og nordlige Jylland:
Dennis Kamuk Jensen - 4118 4514 / gudj@gyldendal.dk

Vi henviser til Gyldendals generelle abonnementsbetingelser på www.gyldendal-uddannelse.dk