Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer
De regulerende tekster bruges, når man ønsker at få læseren til at opføre sig på en bestemt måde. Formålet med de regulerende tekster er, at læseren skal blive klar over en regel og derfor udføre eller netop ikke udføre en bestemt handling.

Der findes mange forskellige typer regler. Det kan fx være Grundloven, andre love og bekendtgørelser, rykkerskrivelser, færdselsregler, miljøregler, baderegler, høflighedsregler, opførselsregler eller skilte med påbud eller forbud.

Nogle regler er bestemt af love, nogle er nedskrevet og bestemt lokalt, mens andre regler er uskrevne, fx omkring god opførsel.

I dette forløb skal du og dine klassekammerater arbejde med kompositionen og sproget i regulerende tekster.