Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Når du læser tekster, skal du selvfølgelig både opleve og forstå noget.

Med de interaktive LæseCirkler kan du hjælpe dig selv med at huske og forstå indholdet i en tekst.

LæseCirklerne kan støtte dig i, at du bliver en aktiv og bevidst læser i alle faser af læsearbejdet – det vil sige både før, under og efter læsningen af en tekst.