Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer
De argumenterende tekster bruges, når man vil give udtryk for sit synspunkt vedrørende en problemstilling og overbevise læseren om synpunktets rigtighed. Eller hvis man vil overtale læseren til at udføre en bestemt handling, fx købe et eller andet.

Der findes mange forskellige typer argumenterende tekster. Det kan fx være avisens opinionsgenre, fx læserbreve, ledere, kronikker, debatindlæg eller kommentarer, anmeldelser, reklamer, kampagner, projektopgaver, skriftlige opgaver med problemformuleringer eller afhandlinger.

I dette forløb skal du og dine klassekammerater arbejde med kompositionen og sproget i argumenterende tekster.