Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjerAlle mennesker – inklusiv jer selv – bruger nettet én eller flere gange om dagen til at søge svar på spørgsmål, eller til at indkredse viden om et bestemt emne.

At søge på nettet bliver man kun god til, hvis man gør det rigtig meget, hvis man er bevidst om, hvad der kan være en hjælp at gøre undervejs, og hvis man tager kritisk stilling til den information, som man får fra nettet.

I dette forløb skal I hver især lære at søge, vurdere og bruge informationer fra nettet. 

Du skal blandt andet lære, hvordan …

… du søger på billeder og tekster ved hjælp af søgeord og værktøjerne i Google.
… du orienterer dig på en søgeresultatside.
… du vurderer om det, du har fundet, kan bruges og er troværdigt.
… du bruger informationer i dine egne tekster og projekter.


Colourbox