Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjerHvad vil det sige at have et talent? Har du et talent? Eller kender du nogen, der har et talent? 

 

Ordforklaring
At have talent betyder, at man har en særlig evne inden for et bestemt område. Det kan enten være medfødt eller opøvet. HVAD ER ET TALENT?

Fælles

Læs ordforklaringen, og forklar med jeres egne ord, hvad det vil sige at have talent. 
Kig på billederne ovenfor, og tal om, hvilke forskellige talenter personerne har. 
Kan I komme i tanker om andre talenter, man kan have? 

Forsideillustration: Cato Thau-Jensen


EN BILLEDFORTÆLLING OM TALENT

Fælles

I forløbet skal I sammen læse billedfortællingen Violinspilleren, som handler om en dreng med et medfødt talent – nemlig at spille violin. 
Kig bare på forsiden.
  • Hvordan kan I se, at drengen har et talent? 
Lyt dernæst til din lærers oplæsning af bagsideteksten.
  • Hvilke ord fortæller os, at drengen har talent?
Han spiller for alle, der gerne vil høre, for dronning, professor og fæ
Han spiller for månen og damen i Netto og katten i naboens træ
Han spiller så hjertet får vinger
Han spiller så himlen bli’r blå
Han spiller så håret gror frem på en skaldet (ja, det var der selv en der så).