Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer


Hvad er en skov for et sted? Hvilke oplevelser har I haft i skoven? Hvordan er det at være i skoven? Hvilke dyr og planter kan man møde i skoven? Er skoven et farligt sted at være? For hvem? 


A. SAMTALE OM ET STED

Fælles eller makkerpar
Tal sammen med afsæt i spørgsmålene ovenover.
Skriv evt. stikord ned på tavlen, på en planche eller i et hæfte.
B. FIGURDIGTE I FOKUS

Fælles
I forløbet her skal I sammen læse værket Skoven fra oven
Skoven fra oven indeholder 24 små figurdigte. I figurdigte er det ikke kun indholdet, der betyder noget. Forfatteren bruger også digtets form til at fortælle noget. I vil komme til at opleve, hvordan form og indhold spiller sammen om at fortælle, og hvordan ord og bogstaver kan forme billeder.

  • Hvad, tror I, digtene på billederne handler om? 
  • Hvilke andre af skovens dyr kender I? 
  • Hvor, tror I, man starter med at læse digtet? 
Hvert digt i Skoven fra oven handler om ét dyr, én plante eller én plantedel fra skoven, men tilsammen fortæller digtene om mange af skovens dyr og planter, om deres overlevelse og om, hvordan det hele hænger sammen i et større kredsløb.
Ved I fx,
  • Hvem der nyder godt af, at skovens træer dør? 
  • Hvad træerne lever af? 
  • Hvordan dyrene hjælper hinanden, når der er fare på færde?  
  • Hvem der arbejder i skovens toiletter?
Digtene i Skoven fra oven minder jer måske om tekster, I kender i forvejen, fx eventyr, fortællinger, fagbøger eller nonsensdigtning. Alle de forskellige måder at fortælle på kaldes genrer. Undervejs i forløbet skal I også overveje, hvordan digtene låner fra og blander de forskellige genrer. 

Colourbox