Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Web 2.0 og SkoleTube

Der er masser af gode grunde til at integrere web 2.0-redskaber i danskundervisningen på mellemtrinnet. De kan bruges som pædagogiske og didaktiske redskaber til at øge udbyttet af undervisningen.

Ved at anvende redskaberne opøver eleverne vigtige kompetencer – it- og mediekompetence, samarbejdskompetence og refleksionskompetence. 

Se hvordan web-redskaber er integreret i forløb til 3.-4. kl. her.
Se hvordan web-redskaber er integreret i forløb til 5.-6. kl. her


 


Samarbejde med SkoleTube

Det kan være en stor opgave at komme i gang med web 2.0. Vi har bestræbt os på at gøre opgaven overkommelig gennem et samarbejde med LærIT, som står bag SkoleTube.

Samarbejdet betyder, at du og dine elever har direkte adgang med UNIlogin til en række udvalgte web-redskaber, hvis din skole har abonnement på SkoleTube.


Web 2.0 - hvad og hvorfor?

Web 2.0-værktøjer er forskellige tjenester, som er internetbaserede, og hvor brugerne selv kan tilføje og redigere indhold - fx YouTube, præsentationsværktøjet Prezi, animationsværktøjet Animoto og blogværktøjet Skoleblogs. 

I en didaktisk sammenhæng kan værktøjerne bruges, hvor de understøtter læringen og giver mulighed for at gå til det faglige stof på nye, givende måder. De kan fx

  • sætte elevernes viden i spil og give større rum til elevernes egen produktion inden for det udvidede tekstbegreb - med tegneserier via Pixton, med mundtlige fortællinger eller oplæsninger via Soundation eller med collager og plakater via Glogster 
  • understøtte og dokumentere samarbejdet mellem eleverne
  • give elever mulighed for at lave mundtlige og visuelle produkter som led i en evaluering
  • tilgodese elevernes forskellige læringsstile og interesser.
Værd at vide om web 2.0 i undervisningen:


Digital dannelse

Eleverne skal opøve gode it- og mediekompetencer for at kunne tage aktivt del i et demokratisk og digitaliseret samfund. Ved at kunne bruge en række webredskaber, færdes på nettet og deltage i forskellige 2.0-sammenhænge opøves elevernes kompetencer.

Eleverne skal dannes som aktører i den digitale omverden. Det indbefatter bl.a. evnen til at gennemskue kommunikations-situationer på nettet og evnen til at kunne tilpasse sig forandringer og nye betingelser, når man agerer på nettet.


Motivation, refleksion og samarbejde
Web 2.0 giver eleverne mulighed for en undersøgende og eksperimenterende tilgang til læring. Eleverne kan i højere grad selv vælge arbejdsformer, indhold og udtryk i forbindelse med fremstilling af et produkt. Redskaberne kan tilføre et professionelt udtryk til elevproduktet, hvad der i sig selv kan øge motivationen.

Læreren kan guide eleverne i at reflektere over deres valg – fx valg af målgruppe, formulering af formålet med en produktion, valg af ’udgivelseskanal’ og community, valg af præsentationsmåde/medie – alt sammen noget, der har betydning for valget af web-redskab.