Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Om redskaberne

 

Her på portalen kan eleverne anvende forskellige digitale redskaber som en del af arbejdet med det danskfaglige stof.
 
Indtil videre har eleverne på mellemtrinnet adgang til den digitale Notesbog, Børnelitteraturens billeder, LæseCirkler og DanskLex.

Flere redskaber vil løbende blive udviklet til mellemtrinnets elever. I foråret 2014 blev OrdApoteket lanceret - et digitalt redskab om ordklasserne, som Gyldendal Uddannelse har udviklet i samarbejde med digteren Morten Søndergaard.