Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Om portalenNye veje til det danskfaglige stof
dansk.gyldendal.dk 3-6 er et nyskabende, digitalt undervisningsmateriale til mellemtrinnet, der kan anvendes som det bærende element i danskundervisningen. Sigtet med materialet er undervisning på fagets præmisser – med mediets muligheder.

Fagportalen til dansk på mellemtrinnet udgør et netværk af muligheder – her sættes der strøm til danskfagets kernefaglige områder, begreber og sammenhænge! Kodeordene for dansk.gyldendal.dk 3-6 er fleksibilitet og tilgængelighed, solid faglighed og aktualitet.

 1. Fleksibilitet og tilgængelighed: Lærere og elever skal kunne plukke og sammensætte aktiviteter og forløb ud fra aktuelt ståsted og behov.

2. Solid faglighed: Alt indhold er produceret af anerkendte forfattere og formidlet i elevhøjde. Alle undervisningsforløb er bygget op med udgangspunkt i synlige og evaluerbare læringsmål.

3. Aktualitet: Portalen er et dynamisk læremiddel og giver mulighed for at tilføje nye elementer i takt med fagets og teknologiens udvikling.Færdige undervisningsforløb
dansk.gyldendal.dk 3-6 kan anvendes på mange forskellige måder efter behov og interesse. Portalen indeholder blandt andet en lang række færdige undervisningsforløb, der kan implementeres direkte i den daglige undervisning.

Forløbene dækker bredt danskfagets kerneområder. Her er fx forløb inden for læsning, litteratur og skriftlig fremstilling. Portalen udbygges løbende, og der vil udkomme flere forløb til 3.-6. klasse inden for disse danskfaglige områder, samt flere forløb med fokus på medier, sprog og mundtlighed.
Se en videoguide til et forløb på portalen. 

Gennemtænkte læringsmål og planlægning

De 100 undervisningsforløb er revideret ift. Forenklede Fælles Mål med udfoldede læringsmål i elevhøjde og et tegn-på-læringsperspektiv. Til alle forløb findes lærervejledning og udpegning af relevante færdigheds- og vidensmål.

Lærerværktøjet Planlæggeren kan bruges systematisk i forberedelsen af undervisningen – her skabes overblik over de færdigheds- og vidensmål, der er "i spil". Her kan du også selv tilføje/rette i læringsmål og skrive bemærkninger.Ny undervisningspraksis
Arbejdet med danskfaget på dansk.gyldendal.dk 3-6 og de konkrete forløb kan ske på IWB, computer eller tablet og lægger op til en bred vifte af arbejdsformer og tilgange til stoffet.

Målet har ikke været én elev, én maskine. Det er næppe en realitet på mellemtrinnet i alle klasser, i hele landet. I stedet veksles der mellem fx dialogiske aktiviteter, selvstændigt arbejde, klassegennemgang og gruppesamarbejde.

Eleverne skal lære at læse på nettet, skrive historier og fagtekster, læse og lytte til digte, eventyr og fortællinger, se og analysere billeder, producere digitale bøger, anvende nettets muligheder og værktøjer og meget andet.

Især på mellemtrinnet går vi ud fra, at meget undervisning vil foregå, dels som fælles læsning og undervisning via en interaktiv tavle, dels som gruppearbejde med 3-5 elever om en fælles computer. Læreren vil måske bede eleverne læse og forberede tekster hjemmefra, hvor de fleste har adgang til nettet, og lade eleverne arbejde videre med skrivning af tekster og træningsdelen.


 

 

Træning oven på undervisning
I den omfattende Træningsdel kan eleverne arbejde med de typiske problemer inden for skriftlig fremstilling - det handler om træning af retstavning, grammatik og tegnsætning med direkte respons til eleven.

Efter endt besvarelse får eleverne resultatet med det samme, så de og deres lærer kan følge progressionen og se, hvor der skal sættes særligt ind. Træningen fungerer som konsolidering af de færdigheder, eleverne har tilegnet sig via undervisningen.