Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Om forløbene


Hvordan får du overblik over de mange forløb?

Hvis du hurtigt og nemt vil vide hvilke undervisningsforløb, der er udarbejdet til henholdsvis 3.-4. klasse og 5.-6. klasse, kan du klikke på en Planlægger øverst til højre. Her er samtlige forløb til målgruppen oplistet i den rækkefølge, som de optræder i venstremenuen under 'FORLØB' til eleven.

Klik her, hvis du vil vide, hvilke af de færdige undervisningsforløb der integrerer SkoleTube-redskaber.


Hvordan er et færdigt undervisningsforløb opbygget?
Se videoen, og få en gennemgang af et litteraturforløb på portalen. Få samtidig en præsentation af de værktøjer, som forløbet rummer. Værktøjerne optræder i mange af portalens andre undervisningsforløb. Alle undervisningsforløb er skrevet af anerkendte og solide forfattere, som på hver deres faglige område har udarbejdet en lang række forløb, der sigter mod at dække danskfaget i dybden og i bredden inden for områderne læsning, litteratur og skriftlig fremstilling.

I forløbene inddrages tekster fra Biblioteket, og det er oplagt at inddrage redskaberne Børnelitteraturens billeder og DanskLex i det konkrete arbejde med forløbene. Det er vores overbevisning, at tekster, opslagslignende tekster og danskfaglige redskaber kun giver "god undervisning", hvis de knyttes tæt sammen med elevaktiviteter, der er sat ind i en tidsvarende, didaktiseret kontekst.

Med portalen har du som lærer mulighed for at præsentere dine elever for færdige undervisningsforløb, hvor didaktik, progression og målsætning er gennemtænkt fra start til slut. Portalens mange valgmuligheder af supplerende tekster og redskaber giver også den enkelte lærer mulighed for på en nem måde at udbygge forløb eller fravælge delelementer af forløbene.

 
Colourbox

Undervisningsforløbene indledes med tydeligt formulerede læringsmål i elevhøjde. Eleverne skal hele tiden være klar over, hvad de skal have ud af at arbejde med det enkelte forløb. Ligeledes afsluttes det enkelte undervisningsforløb med en evaluering (Hvad har du lært? Brug det, du har lært), så det er muligt for både elev og lærer at stille skarpt på, om målene er nået. Ofte vil evalueringen være udformet som en skriftlig opgave, mindre lyd- eller filmprodukter eller andet.

Elevaktiviteterne spænder fra individuelle opgaver, til par- og gruppearbejde samt fælles klassediskussioner og opsamlinger. Danskfaget er mundtligt og dialogisk – og det skal det også være i et digitalt undervisningsmateriale. Danskfaget er også skriftligt, og eleverne skal via forløb på portalen være skriftproducerende på et utal af måder – fx noter, præsentationer, tekster eller udfyldelse af de mange støttende arbejdsark, der findes på sitet i tilknytning til læsning og arbejdet med læseforståelsesstrategier.

Baggrunden for indholdet og tilrettelæggelsen af det enkelte undervisningsforløb er beskrevet i korte, overskuelige lærervejledninger i højremenuen – under hvert forløb.

Gennemtænkte læringsmål og planlægning

De 100 undervisningsforløb er nu revideret ift. Forenklede Fælles Mål med udfoldede læringsmål i elevhøjde og et tegn-på-læringsperspektiv. Til alle forløb findes lærervejledning og udpegning af relevante færdigheds- og vidensmål.

Læs mere om målstyret undervisning her.