Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Louisianas kunstportal
Fri adgang til kunstportalen-skole
Gå på opdagelse i Louisianas samling og lær om moderne kunst, samtidskunst og arkitektur. Få idéer til jeres eget billedarbejde med Kunstportalen-skole eller brug den sammen med fx kommunikations-, tema- eller litteraturforløb her på portalen.

De enkelte kunstværker er ledsaget af værkbeskrivelser, elevopgaver samt supplerende visuelt materiale i form af relaterede værker og film med kunstnerinterviews og andet. De kreative opgaver lægger op til, at eleverne selv får fingre i materialet. Håndpluk værkerne fra temalinjen, eller vælg mellem de fire temaer: 

Hvad billedet betyder
Arkitekturen omkring os
Skab det nye
Kroppens sprog


Kunstportalens primære målgruppe er 3.-5. klasse, men også de ældre klasser kan have glæde af portalen. De fire temaer tager udgangspunkt i læreplanen for faget billedkunst og lægger samtidig op til undervisningsforløb på tværs af fag som for eksempel dansk, historie, natur/teknologi og musik. Teksterne er skrevet til eleverne. Under fanebladet 'Ekstra' kan du få uddybet temaet og dets relevans i skolen samt få idéer til, hvordan materialet kan indgå i undervisningen.

Baggrund
Kunstportalen er lavet i et samarbejde mellem Louisiana Museum of Modern Art og Gyldendal. Kunstportalen giver fri og gratis adgang til at gå på opdagelse i Louisianas samling med værker fra både modernismen og fra vores egen tid. Her er eksempler på markante internationale kunstnere, der eksperimenterer inden for forskellige medier og værktyper som fotografi, maleri, skulptur, video og installationskunst. Få også redskaber til at arbejde med moderne arkitektur ved at bruge Louisianas arkitektur som case og afsæt for analyser af andre bygninger og byrum.
Kunstportalens indhold
  • Fire temaer, der egner sig til undervisningsforløb på tværs af fag.
  • Kunstværker fra Louisianas samling af moderne kunst og samtidskunst med tekster til hvert enkelt værk.
  • Fotografier af Louisianas bygninger som case for at se på arkitektur.
  • Relaterede kunstværker. 
  • Spørgsmål og opgaver til hvert enkelt kunstværk og tema.
  • Film fra Louisiana Channel, hvor kunstnere selv fortæller om deres arbejde, eller film med Louisianas kunstformidlere, der introducerer et specifikt værk.
  • Prøv det – øvelser til kreative værksteder på skolen.
  • Perspektiveringer til verden omkring os.
Gå til kunstportalen her.