Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Lærerens overblik


Her finder du en oversigt over alle færdige undervisningsforløb på portalen. Oversigten er inddelt efter, hvilke klassetrin forløbene anbefales til, og den er igen inddelt i områderne læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation - svarende til den menustruktur, der findes på portalen og som afspejler opdelingen og kompetenceområderne i de forenklede mål i dansk.

Tidsforbrug og klassetrinsangivelsen er vejledende.
I lærervejledningerne til de enkelte forløb, vil det også fremgå, om forløbet egner sig til en bredere målgruppe, end angivet her.

Se forløb til 3.-4. klasse her.
Se forløb til 5.-6. klasse her.

Alle forløb har tilknyttet tydelige læringsmål, og du kan læse mere om målstyret undervisning med portalen her.
Du kan også læse mere om, hvilke Skoletube-redskaber, der er integreret i forløbene her.


Colourbox

FORLØB TIL
3.-4. KLASSE
FORLØB TIL
5.-6. KLASSE