Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Kolofon

dansk.gyldendal.dk 3-6
ISBN 9788762506619
© 2012 og 2013 Gyldendal A/S, København

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra dansk3-6.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node. Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.


FORLAGSREDAKTION
: Karen Agnild, Signe Ravn, Sanne Paustian Billesbølle og Katja Tang-Petersen

EKSTERN BILLEDREDAKTION: Marianne Eskebæk Larsen

TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING:
Gyldendal Web

GRAFISK DESIGN: Morten Nielsen/Appear. Arbejdsark og modeller: Mette Plesner. Vignetter: Mads P. Bjerre og Ulla Ramskov

ILLUSTRATIONER: Christian Skovgaard Petersen, Mikkel Straarup Møller og Kristian Eskild Jensen.

FORFATTERE: Nicoline Dahlberg, Kirsten Jakobsen, Kirsten Koch Jensen, Dorte Kamstrup, Lone Nielsen, Elsebeth Otzen, Jørgen Schack, Mette Bechmann Westergaard, Marianne Oksbjerg, Sanne Paustian Billesbølle, Bente Haugbøl, Anna Karlskov Skyggebjerg, Astrid Ravn Skovse, Simone Jolak, Camilla Nadja Allerup, Jane Madsen og Christina Saldern.

DANSKLEX: Bearbejdning af Ord i dansk af Jette Eiberg, Gyldendal 2010, samt Kirsten Jakobsen og Kirsten Koch Jensen

ORDAPOTEK: Idé og udarbejdelse v/Morten Søndergaard