Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Hvad er Flipped Classroom?


Flipped Classroom frigør tid ...

til elevernes aktive læring og produktion i timerne
til elevernes indbyrdes dialog og samarbejde
til lærerens vejledning og respons
til fokuserede samtaler om læringsmål og succeskriterier.


Anja Emilie MadsenFlipped Classroom eller Flipped Learning er en undervisningsform, der enkelt fortalt vender den traditionelle undervisning på hovedet, idet eleverne ser lærerproducerede (eller forlagsproducerede) videoer forud for undervisningen, og i stedet laver deres ‘lektier’ i undervisningen, hvor der er mulighed for at samarbejde med klassekammeraterne og få hjælp af læreren.

I stedet for at læreren står i klassen og holder et oplæg om fx genren eventyr, skal eleverne se en video, hvor genren bliver vist og forklaret. På den måde møder eleverne forberedte op til timen og er klar til mere elevaktiverende arbejdsformer som fx at analysere, vurdere og producere eventyr. Se videoen af Anja Emilie Madsen/Helle Schütten Johansen, og få mere at vide om Flipped Learning.

 

Flipped Classroom flytter undervisningen fra klassen/gruppen til det individuelle læringsrum. Læreren skal i højere grad stilladsere elevcentreret aktiv læring gennem differentiering og hyppig feedback samt forsyne eleverne med relevant materiale, fx videovejledninger. Klasselokalet omdannes til et fleksibelt, dynamisk og innovativt læringsrum med plads til at lære på forskellige måder.

Derhjemme har eleverne mulighed for at pause, spole og måske gense videoen, hvis de har brug for det. Læreren kan også supplere videoen med spørgsmål og andre aktiviteter, der kræver, at eleverne aktivt forholder sig til videoens indhold.


Flipped Classroom er ikke en alt-eller-intet-metode. Hvis du er nysgerrig og gerne vil prøve det af, kan du starte med at flippe en enkelt lektion. Måske kan du starte med at lave en videovejledning om det faglige stof, som er en tilbagevendende udfordring for dine elever at lære?

Når der ændres på rammerne for undervisningen, åbner det op for nye muligheder. Læreren er ikke længere i centrum - det er eleverne og deres læring til gengæld. Læreren leverer ikke længere al informationen og alle svar, men kan hjælpe eleverne med at finde dem. Eleverne er ansvarlige for at se videoerne og deltage i de elevaktiverende arbejdsformer.
I traditionel undervisning bevæger klassen sig i samlet flok mod et fælles mål ved hjælp af fælles oplæg, opgaver, materialer og produkter. Ved Flipped Classroom vil læringsprocessen ændre sig. Der opstår nye veje for at komme hen til målet, og alle elever behøver ikke nødvendigvis at gå samme vej. Det er også muligt, at grupper af elever arbejder i retning af andre mål, som de kan nå ved hjælp af nye videovejledninger og aktiviteter.In-class flip og ugeskemaer

I stedet for at se videoerne derhjemme, kan de indtænkes som en aktivitet i undervisningen. Eleverne kan fx arbejde på forskellige stationer i løbet af et modul, og her kan de se en videovejledning på én af stationerne. In-class-flip er oplagt, hvis I arbejder med Ugeskemaer. I løbet af ugen skal eleverne se en bestemt video, der kan ledsages af spørgsmål eller en skriveopgave.


Målstyret undervisning

Flipped learning understøtter læringsmålstyret undervisning, undervisningsdifferentiering og evaluering på forskellige måder. Videoerne indgår som en læringsressource på lige fod med andre tekster, websider, opgaver, opslagsværker osv., og de gør det nemmere at differentiere. Det kan både være i form af videoer med indhold på forskellig niveauer, men også muligheden for en variation af læringsressourcernes modaliteter samt det, at eleverne kan se videoerne i deres eget tempo.

I videoerne er det oplagt at præsentere eleverne for både formålet med videoen og læringsmålene. Det er også muligt at ‘pakke’ videoerne ind i formål og læringsmål, hvis de ikke i forvejen indeholder dette.
Læs mere i afsnittet Didaktisk ramme.

Flipped Learning gør det muligt for læreren at give hyppig feedback til eleverne i løbet af læringsprocessen og tilpasse læringsressourcerne undervejs, så eleven både når det fælles mål og deres individuelle læringsmål.
Læs mere om Målstyret undervisning.

Læs mere om Flipped Classroom og Flipped Learning

The Flipped Classroom - klasseværelset på hovedet, webartikel fra www.laeringsteknologi.dk af Ture Reimer-Mattesen
Flipped Learning - mere end bare video, bog af Peter Holmboe og Roland Hachmann
Flipped Classroom (ibog) af Henning Romme Lund
Flipped Classroom - vend din undervisning på hovedet bog af Jonathan Bergmann og Aaron Sams