Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Didaktisk ramme


 

Mens nogle videopræsentationer relativt nemt kan anvendes som et læremiddel uden yderligere ‘indpakning’, skal andre videoer ‘pakkes ind' i en mere konkret og tydelig undervisningskontekst.

I min 4. klasse oprettede jeg fx en blog, hvor jeg samlede alle undervisningsforløbene i dansk. En blog kan rumme forskellige former for multimodaliteter, og den var derfor oplagt til at ‘indpakke’ mine videovejledninger i en undervisningskontekst med læringsmål, lektionsbeskrivelser, opgaver, links mm.

Når jeg forberedte mig til undervisningen, sad jeg og skrev direkte ind på bloggen i form af indlæg. Dette udgav jeg om mandagen, så det var klar til ugens første dansktime om tirsdagen. Elevernes skulle så forberede sig til timen ved at se videougebrevet, hvori jeg gennemgik ugens program og andre praktiske informationer.

Eleverne var glade for denne struktur og forudsigelighed, og de var klar til at gå i gang i timerne. Forældrene havde også mulighed for at se videovejledningerne, så også de vidste, hvad vi arbejdede med i klassen. På den måde erstattede videougebrevene de typiske forældrebreve.

Her er nogle eksempler fra bloggen:

Jeg fandt også ud af, at videovejledninger var oplagte at bruge, når jeg på forhånd vidste, at klassen skulle have vikar. Det tog mig nemlig kortere tid at filme mine instrukser til klassen og vikaren, end det ville tage at skrive det hele ned.

Her er nogle eksempler på videovejledninger til vikartimerne:

Videovejledningerne i boksen øverst til højre kommer med flere bud på, hvordan du kan skabe en didaktisk ramme rundt om videoerne.

Skoleintra
Her kan du fx. dele videoer og andet undervisningsmateriale på opslagstavlen eller i lektiebogen.

Google Classroom
Værktøj, der kan bruges til at samle al undervisningsrelevant. Her kan man også give opgaver med deadlines og indlejre videoer m.m. i disse. Se mere her.

Google Formular/Google Analyse
Giver mulighed for at oprette såkaldte formularer med spørgeskemaer, videoer, opgavetekst m.m.

Blog (klasselokalet.blogspot.dk)
Blogs kan også bruges til at samle undervisningsmaterialet og give overblik over klassens ugeprogram m.m. Se mere her.

Mit.gyldendal.dk
Mit | Gyldendal har bl.a. en forløbsbygger-funktion, som muliggør, at du kan oprette dine egne forløb og derefter arbejde med disse i klassen.

 Klip fra video om fortællende tekster