Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Bevægelse i undervisningen


Illustration: Jon Ranheimsæter, Gyldendals Billedbibliotek


At inddrage bevægelse i undervisningen skal gerne give eleverne en oplevelse af, at læring kan være mange ting. Derfor er det også vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er idræt, men bevægelse, der skal integreres i skoledagen og skoledagens fag.

Formålet med at inddrage bevægelse er for at lære, at samarbejde og for bevægelsens egen skyld. Forsøg med bevægelse i undervisningen har vist, at bevægelsesaktiviteter kan bidrage til øget motivation og koncentration, invitere til sociale fællesskaber og skabe bedre læringsmiljøer.

Som lærer er det dig (måske i samarbejde med klassens lærerteam eller årgangsteams), der skal afgøre, hvordan og hvornår på dagen og i undervisningen, at bevægelsesaktiviteter skal inddrages. Aktiviteter kan enten integreres som led i undervisningen og fungere som et didaktisk greb for at sikre læring, eller være såkaldte ’brain breaks’, som skal fungere som boostere for koncentration, motivation og læringsparathed, men uden en nødvendig sammenhæng til den danskundervisning, du i øvrigt har planlagt.

Læs mere på EMU’en, hvor der et tema om bevægelse i undervisningen. Her har man samlet såvel inspirationsmateriale som forskning om “bevægelse i undervisningen”.

Gode råd til dig og dine kollegaer, når I vil inddrage bevægelse i skolens liv og elevernes læring:

  • Bevægelsesaktiviteter, som er adskilt fra den fagopdelte undervisning, skal ikke ligge i slutningen af en skoledag. Så er eleverne trætte, og aktiviteten kan ikke bruges til at skabe fornyet energi til den øvrige undervisning.

  • Der skal være tid til forberedelse og nye eksperimenter med bevægelse. Det kræver både tid og vedholdenhed at ændre på kendt praksis.

  • Bevægelsesaktiviteter i undervisningen medfører, at eleverne får pulsen op. For nogle elever kan det være svært at finde ro igen. Overvej derfor at afslutte en bevægelsesaktivitet med en seance, hvor eleverne får pulsen ned igen.

  • Bevægelsesaktiviteterne skal kobles til konkrete mål, som skal synliggøres for eleverne. De skal kunne se meningen med aktiviteterne.

  • Alle elever skal kunne være med i bevægelsesaktiviteterne. Overvej, om du kan finde på en aktivitet, som er ny for alle, og hvor ingen er eksperter.

  • Alle lærere har brug for inspiration. På hver skole kan man lave en ”inspirationskasse”, hvor man kan finde idéer til, hvordan man integrerer bevægelse i den fagopdelte undervisning.Aktiv undervisning – gratis inspiration og øvelser
Sæt Skolen i Bevægelse, der er et gratis site, kalder de bevægelse i undervisningen for Aktiv undervisningNemlig undervisning i alle fag koblet med fysisk aktivitet. Det bør foregå i alle fag og i understøttende undervisning, og sættes i gang af lærere, pædagoger og elever. Sæt Skolen i Bevægelse, der har eksisteret siden 2008, er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med programmet er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet. Sæt Skolen i Bevægelses omdrejningspunkt er øvelsesideer med inspiration til bevægelse i de boglige fag. Øvelserne er forankret i fælles mål og størstedelen er laver af erfarne lærere, der har arbejdet med bevægelse i undervisningen i mange år. Tanken er, at alle børn skal have en varieret, motiverende og fysisk aktiv skoledag.

Dansk Skoleidræt, der står bag Sæt Skolen i Bevægelse, har udviklet modellen her i 2013:

                                                     
Dans i dansk – gratis site med mange aktiviteter til mellemtrinnet
Dans og musik giver glæde og mod på at være sig selv i et fællesskab. Det er udgangspunktet for sitet dansetid.dk, der er et konkret og lettilgængeligt redskab for lærere og pædagoger til bevægelse, musik, kreativitet, trivsel og fællesskab. Her findes korte dans-med-film, lige til at gå til, og tilhørende inspirerende danseopgaver. Dansefilmene kan anvendes i hverdagslokaler som klasseværelset og gangene på skolen, og de henvender sig til lærere i alle fag, pædagoger og børn. Alle film er skabt af børn i samarbejde med en koreograf. De kreative opgaver giver forslag til, hvordan du som lærer nemt kan anvende dans i forskellige fagområder og hverdagssituationer. Til 3.-6. klasse ligger der cirka 12 dans-med-film, og du kan kopiere dansen herfra, eller lave din egen version ud fra musikken og de forslag, der ligger under ”Mere om dansen.

Illustration: Jon Ranheimsæter, Gyldendals Billedbibliotek


Mange muligheder for bevægelse

Skoleglæde.nu består af et team af lærere og konsulenter, der arbejder med projekter i folkeskolen og på EUD, og de har siden 2000 arbejdet med undervisning og motivation i folkeskolen ud fra ønsket om at levere ydelser, der styrker elevernes udvikling, læring og trivsel: Klassefitness, aktiv undervisning og klassetræning, hvor eleverne kan prøve kræfter med karate, yoga, cirkeltræning, hip hop mv. Læs mere på skoleglæde.nu