Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjerVELKOMMEN
 til lærerdelen på dansk.gyldendal.dk 3-6

Her kan du finde:

  • En præsentation af tankerne bag portalen
  • En præsentation af Biblioteket
  • En præsentation af forløbsområderne
  • En introduktion til træningsdelen
  • En introduktion af redskaber til eleverne
  • En præsentation af lærerværktøjet Planlæggeren
  • Masser af inspiration til din danskundervisning
  • En præsentation af de forfattere, der har bidraget til portalen.FÅ INSPIRATION, OG FIND MERE BAGGRUNDSSTOF

Menupunktet Inspiration giver dig masser af inspiration og baggrundsstof. Lige til at bruge i din danskundervisning på mellemtrinnet!

Her er artikler om didaktik, børnelitteratur og billedfortællinger, forslag til din undervisning i litteratur og faglig læsning, tips til skriveglæden og ideer til, hvordan I kan inddrage digitale værktøjer i undervisningen. Og meget, meget mere.

Alle faglige indgange i inspirationsdelen er knyttet til tips og ideer til konkrete elevaktiviteter.

Gennemtænkte læringsmål og planlægning

De 100 undervisningsforløb er nu revideret ift. Forenklede Fælles Mål med udfoldede læringsmål i elevhøjde og et tegn-på-læringsperspektiv. Til alle forløb findes lærervejledning og udpegning af relevante færdigheds- og vidensmål.

Læs mere om målstyret undervisning her.


KONTAKT OS
dansk.gyldendal.dk 3-6 vil der løbende blive publiceret nye undervisningsforløb og nye ressourcer til gavn for dig, dine elever og din danskundervisning.

I forbindelse med nye forløb og nyt indhold, der publiceres på portalen, vil vi gerne gøre dig direkte opmærksom på det – ønsker du denne information fra danskredaktionen skal du aktivt tilmelde dig nyhedsbrevet.Har du selv forslag til undervisningsforløb eller andet, hører vi gerne fra dig her på redaktionen, ligesom du skal være velkommen til at henvende dig, hvis du selv kunne tænke dig at være forfatter til et undervisningsforløb på portalen. Skriv til dansk3-6@gyldendal.dk  

 

ØNSK EN TEKST
Danskportalen til mellemtrinnet er et dynamisk undervisningsmateriale. Løbende publiceres nye, færdige undervisningsforløb, og Biblioteket opdateres med flere litterære tekster – både nye og ældre tekster.

Har du ønsker til litterære tekster, som endnu ikke findes på portalen, så skriv dine forslag til dansk3-6@gyldendal.dk, og noter følgende i emnefeltet ”Ønsk en tekst”.