Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Tips om portalenAnimeret illustration: Mikkel Straarup Møller

MANGE VEJE IND I DANSKFAGET

dansk3-6.gyldendal.dk møder du og dine klassekammerater flere typer af indhold, der har med danskfaget at gøre:

- undervisningsforløb, hvor I fx skal lære at blive bedre til at læse, fortolke, skrive og kommunikere med hinanden og jeres omgivelser. Det kan fx være et forløb om noveller, om hvad ansigtsløs kommunikation er for noget eller hvordan man skriver en argumenterende tekst.

- ideer til, hvordan I kan inddrage SkoleTubes redskaber i jeres besvarelser og produktioner.

- animerede illustrationer, links, interaktive malerier, filmklip og videopræsentationer af faglige begreber.

- et bibliotek med ca. 300 fiktive og ikke-fiktive tekster.

- en træningsdel med opgaver i grammatik, retskrivning og tegnsætning, hvor I får direkte respons, når I har besvaret en opgave.

- forskellige digitale redskaber – fx et OrdApotek, hvor I kan komme på en særlig tur rundt i de ti ordklasser, eller LæseCirkler, hvor I kan hente hjælp til at planlægge jeres eget læseforløb af en tekst.

Klik øverst i højre hjørne og få en forklaring på de ikoner, der er brugt på portalen.

Se også en præsentation af relevante SkoleTube-redskaber.

 

JERES LÆREPROCES OG DE FIRE ROLLER

I arbejdet med danskfaget på dansk3-6.gyldendal.dk skal I bl.a. lære at blive en:

kritisk undersøger
dvs. at kunne klargøre for jer selv og sammen, hvilken information I har behov for, og I skal lære at søge efter information på nettet og i tekster, og efterfølgende lære at sortere, vælge og redigere information til bestemte formål.

analyserende modtager
dvs. at kunne analysere og kritisk vurdere tekster og digitale produkters indhold og måder at fortælle om verden på, herunder tage stilling til teksters afsender- og modtagerforhold.

målrettet og kreativ producent
dvs. at kunne fremstille produkter af skriftlig, visuel eller digital art, der kommunikerer med et bevidst valg af virkemidler, der er tilpasset budskab, formål og målgruppe.

ansvarlig deltager
dvs. at kunne navigere etisk og velovervejet i forskellige digitale sociale kontekster (FB, Instagram, blogs mv.), herunder at være aktiv og lyttende i det samarbejde, der foregår i makkerpar, grupper eller fælles på klassen.

Måske kan I have gavn af at skelne mellem disse fire roller, som I kan indtage i arbejdet med dansk, it og medier i skolen. I praksis overlapper de fire roller tit hinanden.

GIV RESPONS - ØNSK EN TEKST

Danskportalen er - som I sikkert allerede har opdaget - et dynamisk undervisningsmateriale, der løbende udvikler sig og tilføres nyt indhold, flere tekster i biblioteket osv.

Skriv endelig til os med spørgsmål, ris, ros eller ønsker til tekster, som I synes mangler på portalen: dansk3-6@gyldendal.dk.