Log ind
Værktøjer
Notesbog
Din egen notesbog
OrdApotek
Zoom ind på ordklasserne
Børnelitteraturens billeder
Se billede - find tekst
LæseCirkler
Redskab til aktiv læsning
DanskLex
Opslagsværk med danskfaglige begreber
SkoleTube
Direkte adgang til web 2.0-værktøjer

Nyheder på portalen

 
   

Kunstportalen-skole
Gå på opdagelse i Louisianas samling og lær om moderne kunst, samtidskunst og arkitektur. 
Få idéer til jeres eget billedarbejde med Kunstportalen-skole eller brug den sammen med fx kommunikations-, tema- eller litteraturforløb her på portalen.

Kunstportalen er lavet i et samarbejde mellem Louisiana Museum of Modern Art og Gyldendal.


  Fælles fiktionskrivning med modeltekst og stilladsering
Et inspirerende og innovativt forløb om at skrive fiktion, hvor eleverne også får talt om, hvorfor opdigtede fortællinger overhovedet er vigtige, og hvad vi kan bruge dem til. Eleverne skal opleve, at de kan blive gode til at skrive historier ved at hente inspiration fra andres tekster, dele deres skriveproces op i faser med forskelligt fokus og få respons på deres tekst fra andre.

Forløbet bygger på den procesorienterede skrivepædagogik. Skriveprocessen er faseopdelt med fokus på respons og stilladsering i skriveprocessen. I forløbet anvendes modeltekst og skriveramme til at skabe stilladser for elevernes skrivning. 

Gå til forløbet her.Når fortællinger skal gøre indtryk …
Forfatterne Jane Østergaard Madsen og Christina Saldern, der begge er dansklærere, står sammen bag tilrettelæggelsen af to spritnye værkforløb til mellemtrinnet.

Målgruppe: 3.-4. klasse
Skoven for oven af Karen Filskov (2015) er en samling af 24 figurdigte om forskellige dyr og planter, som er almindelige i de danske skove. Bogen ligner i sin form en slags opslagsværk, der giver læseren en faktuel viden om skoven som økosystem. Samtidig er teksterne også en slags nonsensdigtning, og deres form gør, at man slet ikke behøver at læse digtene for at vide, hvad de handler om.

Forløbet er organiseret, så der arbejdes både i makkerpar, i grupper og fælles på klassen. Klassen kan med fordel inddeles i makkerpar, som arbejder sammen gennem hele forløbet. En stor del af opgaverne lægger op til, at eleverne i makkerpar undersøger digtene, men de sættes i gang med afsæt i en fælles introduktion, hvor et af digtene bruges som eksempeltekst.  Forløbet afsluttes med, at eleverne selv producerer figurdigte, som skal indgå i klassens samlede værk.

Målgruppe: 5.-6. klasse
Eventyret Violinspilleren (2015) er en billedfortælling i valsetakt; skrevet af Marianne Iben Hansen og illustreret af Cato Thau-Jensen. Bogen handler om drengen Theodor, der på sin 11-års fødselsdag får en violin i gave af sine forældre. Det viser sig, at Theodor, der er en lille undselig dreng, har et fænomenalt talent. En kontrast, der senere viser sig at være problematisk, da det går galt for ham.
 
Forløbet er organiseret, så der arbejdes både individuelt, i makkerpar, i grupper og fælles på klassen. Klassen kan med fordel inddeles i makkerpar, som arbejder sammen gennem hele forløbet. Klassesamtalerne kan med fordel bruges som opsamling på de forskellige aktiviteter, hvor læreren styrer samtalen. Der anvendes løbende forskellige CL-strukturer for at skabe variation i arbejdet og inddrage alle elever.
Læs mere om forløbets faser og opgaver i lærervejledningen.

 Peter Mouritzen Gyset der virker - nyt forløb om forfatteren Peter Mouritzen
"Jeg kan lide at skrive en gyser, der virker. Jeg tror at alle, også større børn, har godt af at blive "gyst godt igennem", når det sker i en bog. Hvis man bliver bange, gør man sig tanker. Man bliver klogere på sig selv, når man er bange. Og man har først hjerte for andre mennesker, når man selv har prøvet at være "svag" og "lille". Vi forstår først musen, når vi selv har prøvet at krybe i et musehul!" har forfatteren engang selv beskrevet det i et brev til en 5. klasse. 
 
Eleverne undersøger et mangfoldigt forfatterskab
Forløbet er tilrettelagt, så der foretages forskellige nedslag i forfatterskabet. Indledningsvist skal eleverne selv undersøge hovedlinjerne i forfatterskabet og derigennem få en fornemmelse af, hvilken forfatter vi her har med at gøre og få en fornemmelse af spændvidden i det omfattende forfatterskab. Hvis eleverne tidligere har beskæftiget sig med tekster af Peter Mouritzen, kan erfaringer herfra trækkes frem.  

Gå til forløbet her.

  Digital kildekritik i børnehøjde
De fleste børn og unge bruger nettet flere gange om dagen til at søge svar på spørgsmål, eller til at indkredse viden om et bestemt emne. At søge på nettet bliver man kun god til, hvis man gør det rigtig meget, hvis man er bevidst om, hvad der kan være en hjælp at gøre undervejs, og hvis man tager kritisk stilling til den information, som man får.

I undervisningsforløbet Søg på nettet lærer eleverne i 5-6. klasse at søge, vurdere og bruge informationer fra nettet. Aktiviteterne er vinklet i relation til danskfaget med fokus på fx at søge viden om en forfatter, finde illustrationsmateriale, analysere udvalgte hjemmesider og skrive en fagtekst.

 
 
 
 
Opdyrk det nordiske!
Nu har du mulighed for med afsæt i færdige undervisningsforløb her på portalen at tilrettelægge en undervisning, der lever op til følgende færdigheds- og vidensmål:

Efter 4. klasse
Eleven kan forstå enkle norske og svenske film, hjemmesider og andre tekster
Eleven har viden om norsk og svensk sprog og kultur

Efter 6. klasse

Eleven kan kommunikere i enkle situationer med nordmænd og svenskere
Eleven har viden om ligheder og forskelle mellem dansk, norsk og svenskMultimodale tekster og børnelitteraturen på tapetet
Mangeårig dansklærer og læremiddelforfatter Marianne Oksbjerg har tilrettelagt to nabosprogsforløb, der netop har fokus på sproglige og kommunikative færdigheder, og hvor fagtekster, sangtekster fra MGP for børn i Norge, Sverige og DK, websites, lydfortællinger, nordisk børnelitteratur og nordiske nyheder for børn er vigtige omdrejningspunkter.

Eleverne skal bl.a. lytte og øve sig i at forstå, granske ord, lave ordlister, efterligne udtryk og vendinger, og sammenligne sprogene dansk/svensk/norsk. Undervejs bliver eleverne også sat i situationer, hvor de skal være produktive, og hvor de skal søge/skabe viden om deres nordiske naboer (kulturelt, sprogligt og geografisk).

Gå til forløbene her.

 


 
Mangfoldige noveller om at rejse
Europæiske forfattere er gået sammen om at skrive 38 helt nye noveller til børn og unge om det at rejse. Novellerne er blevet samlet til to antologier, som nu findes på Gyldendals danskportaler. Eleverne tages med på spændende og uforudsigelige rejser.

dansk3-6.gyldendal.dk publiceres d. 23. maj 2017 antologien Lige her og to kortere litteraturforløb, der åbner op for at tale om forskelligebetydninger af at rejse. Det kan være alle former for rejser, den mentale rejse, hvor et menneske forandrer sig, står foran et helt nyt landskab i sit liv, charterturen, et skridt frem og to tilbage, rundt om boligblokken eller ind i en verden af ren fantasi.

Gå til forløbet til 3.-4. klasse her.
Gå til forløbet til 5.-6. klasse her.

  Entreprenørskab i dansk i 5.-6. klasse
En del 12-13 årige stopper med at læse bøger på grund af manglende lyst. Det er et problem, da bøger kan give mange gode oplevelser og indsigt i andre måder at tænke på. Man kan fx læse om, hvordan andre føler og løser livets svære udfordringer, eller drømme sig væk i fantastiske universer.

I dette nye forløb sætter Trine Ferdinand danskfagets tekstproduktion ind i en autentisk entreprenant sammenhæng, hvor eleverne skal producere tekster til nogen, som de ønsker at påvirke. Tekster som har potentiale til at forbedre en situation eller afhjælpe et reelt problem. Eleverne skal producere både æstetiske, faglige og praktiske tekster. De skal også tænke innovativt. Problemet med den manglende læselyst skal eleverne være med til at gøre noget ved. De skal udvikle, producere og gennemføre en læselyst-kampagne på deres skole.
Gå til forløbet her.

  Fordybelse og innovation i 4.-6. klasse
I anledning af 50 års jubilæet for moderne dansk børne- og ungdomslitteratur skal eleverne sammen skabe opmærksomhed omkring moderne børnelitteratur på deres skole. De skal selv finde ud af, hvordan de vil gribe det an (fx lave en kampagne, en udstilling, en bog, et foredrag, et oplæsningsarrangement, lave anmeldelser, booktrailers og noget helt andet).

Er det vigtigt, at der skrives gode bøger for børn? 
Hvorfor er moderne børnelitteratur vigtig?
For hvem? Hvad kan/skal en god børnebog? 
Har litteratur for børn altid eksisteret? 
Har litteratur for børn altid haft den samme funktion? Hvem bruger børne- og ungdomslitteraturen til hvad?

Eleverne skal læse og fordybe sig i moderne danske børnebøger, og de vælger selv bøger og forfattere i samarbejde med deres lærer. Lisa Pind og Lonni larsen har tilrettelagt forløbet.
Gå til forløbet her.

  Jubilæum
I 1967 fik fem forfattere samme banebrydende tanke, der ændrede dansk børnelitteratur for altid. Tanken er enkel: Et barn er lige så meget værd som en voksen, og børnebøger er til for børn med respekt for deres liv, deres fantasi og deres verdenssyn. Den lille moderne spire er siden vokset til en skov af fantastiske børnebøger. Og det hele begyndte for 50 år siden. Læs mere om, hvordan Gyldendal fejrer jubilæet for moderne dansk børnelitteratur på http://givhistoriernevidere.dk/skolen/  


  Skoven fra oven - en oplagt bog til litteraturarbejdet på mellemtrinnet
24 digte om ting og dyr fra skoven af Karen Filskov (Gyldendal 2015). Læs henad, nedad og nogle steder opad. Følg bladets stilk, skovflåtens ben og de små pile. Måske er der flere begyndelser og slutninger? Prøv dig frem, indtil ord og digte giver mening. 

Find bogen under billedfortællinger i portalens bibliotek.
  En eventyrlig verden i decembers dansktimer
I DR’s julekalender 2016 - Den anden verden - lærer tvillingesøstrene Sara og Anna, at de med hinandens hjælp og forskellighed kan løse de udfordringer og opgaver der viser sig, når de som teenagere må tage deres første skridt ud i en fremmed, farlig og fascinerende verden. Den anden verden er historien og eventyret om Sara og Annas første skridt ind i voksenverdenen. Sara får ved en ulykke på magisk vis adgang til en hemmelig verden, befolket med skikkelser fra Brødrene Grimms Eventyr, og bliver her alene konfronteret med mange af de farer, der hører voksenverdenen til. Samtidig, i den virkelige verden, må Anna overtage Saras hovedrolle i det teaterstykke (inspireret af Brdr. Grimm), som er ved at blive sat op på det lokale teater. Mens Sara kæmper for livet blandt dværge, hekse og onde stedsøstre, må Anna få bugt med sin sceneskræk. 

LÆS MERE PÅ dr.dk 

Nem adgang til eventyr – oplevelser og oplæsning
Giv dine eleverne adgang til en eventyrlig verden i dansktimerne i december på dansk3-6.gyldendal.dk. Her findes overskuelige og færdige oplæg til, hvor eleverne kan arbejde med eventyrgenren sammen, og i portalens bibliotek er der mere end 30 eventyr (folkeeventyr, kunsteventyr og moderne gendigtninger), der kan læses digitalt, printes eller lyttes til. Flere eventyr af Brdr. Grimm findes også her.

Folkeeventyr
Kunsteventyr 
Tingseventyr
H. C. Andersen, Osama og alle de andre


  Når børnelitteraturen vokser ud af de gamle tekster
I tema- og litteraturforløbet H.C. Andersen, Osama og alle de andre skal eleverne læse og fordybe sig i et par moderne fortællinger af Manu Sareen og Rune T. Kidde, der begge er skrevet ud fra ældre, verdensberømte eventyr. Efterfølgende skal eleverne selv prøve at gendigte et ældre eventyr og læse deres tekster op for et publikum.

I forløbet skal eleverne bl.a. lære at skabe overblik over en tekst ved at lave undertitler, at gå i dybden med sproget i en tekst, at skrive en sammenhængende tekst, at læse korrektur, give respons og læse en tekst højt for en modtager med efterfølgende samtale.

Marianne Oksbjerg – mangeårige dansklærer, forfatter og adjunkt ved læreruddannelsen i Aalborg – har udarbejdet forløbet, som du kan se her.

Citat fra anmeldelsen
Hvad fætter gør er altid det rigtige
v/Steffen Larsen i POLITIKEN (2011):

Andersen på arabisk! Manu Sareen har et godt blik for fætter- og kioskkulturen, så Vesterbro lægger asfalt til denne opdaterede udgave af et kendt eventyr. Det er en etnisk bagatel om drengen Osama, der skal redde slægtskiosken og dens el-forsyning. Kort sagt: skaffe éttusind 1.000 kroner. Han spadserer af sted med en forkromet tyggegummiautomat og kommer hjem i triumf med en pose rustne søm og skruer. Sproget er i gadeplan. Det er vildt sygt! Og det ender godt.


  Opgavebanken - Et vigtigt inspirationssted for dansklæreren
Har du mon opdaget danskportalens opgavebank, der indeholder mere end 30 miniforløb til 3.-6. klasse? En opgavebank der nu også rummer en mængde oplæg til produktive, motiverende forløb tilrettelagt i tæt samarbejde med SmåP/Station Next.

Nogle opgaver handler om at læse, se og analysere tekster, billeder og film, andre opgaver handler om at eleverne selv skal være kreative og producere noget - lave en collage, et lyddigt, et moodboard, en filmplakat, et interview, en tegneserie, en digital bog, en Prezi, en trykt reklame, skrive et digt, en fagtekst, en anmeldelse - for nu bare at nævne nogle af de danskfaglige spor, der er lagt ud. Alle opgaver er lige til at gå ombord i, men du og dine kollegaer kan også få ideer til at lave jeres egne opgaver og undervisningsforløb.

Flere gode formål

Aktiviteterne i opgavebanken er udarbejdet med tanke på, at de kan

• give de hurtige elever flere muligheder og udfordringer

• bruges til at repetere og fastholde det, eleverne allerede har lært

• supplere de øvrige undervisningsforløb på portalen

• sættes sammen til nye undervisningsforløb

• anvendes i vikartimer, da det ikke kræver den store forberedelse at inddrage dem i undervisningen. 

Noveller fulde af stemning og grumme grin'
Da novellesamlingen Hugormens hoved udkom, gav Politiken den 5 blodrøde hjerter og følgende ord med på vejen:

"Peter Mouritzens gys er af den henslængte slags. Han pumper ikke stemningen op, han lader uhyggen komme sivende som havgus, og så er han borte igen. Men stemningen bliver hængende i gardinerne sammen med det grumme grin og det lille vrid på fortælleknappen. Sådan er han."


Med afsæt i de ti noveller, der alle foregår i Lille Hyggeby, publiceres nu et uhyggeligt vedkommende værk- og novelleforløb til elever i 5.-6. klasse. Velkommen til Lille Hyggeby!

Sanne Paustian Billesbølle (dansklærer og redaktør) har udarbejdet forløbet, som du kan se her

  

  Bag om det uhyggelige
Hvordan opstår det uhyggelige? Og hvordan føles det, når vi gyser og bliver skræmte over noget i et kulturprodukt eller i virkeligheden?

I portalens nye temaforløb Uhyggen breder sig til 5.-6. klasse skal eleverne bl.a. læse uhyggelige fortællinger og undersøge, hvordan de skaber en uhyggelig stemning, og hvordan de påvirker læseren. Undervejs er der fokus på de typiske genretræk for gysergenren, og eleverne lærer, hvordan forskellige modaliteter bruger forskellige virkemidler.

Forløbet har integreret læringsfilm og relevante SkoleTube-værktøjer i arbejdet med noveller, film og malerier af Peter Mouritzen, Ellen Holmboe, Michael Kvium, Mette Finnerup m.fl.


  Filmlab
I Filmlab kan I se film om at lave film, så I kan skyde genvej til at lave jeres egne film i dansk. 

At lave film er ikke længere kun for de virkelig professionelle. I dag kan alle lave små film med udstyr, som vi allerede har: en smartphone eller en tablet og en computer. 

I kan se film om faserne i filmprocessen og om de tips og tricks, I kan bruge undervejs for at gøre jeres film endnu bedre. I kan også se film om at lave animationsfilm, og I kan finde gode råd om udstyr, programmer og apps. 

Filmlab er udviklet af Nana Torp og Sidse Carstens og støttet af Det Danske Filminstitut.


  Ikke til at komme udenom – heller ikke i danskundervisningen
Nu publiceres et spændende forløb til 3.-4. klasse om Louis Jensens forfatterskab – forfatteren der tilbage i 1992 besluttede sig for at skrive og udgive 1001 firkantede historier i en stribe udgivelser med 100 stk. i hver bog. Projektet er planlagt til at slutte i 2016, og undervejs er børnelitteraturen blevet beriget med utallige eventyrlige tekster om hjerter, magiske dyr, bogstaver og meget, meget mere.

Marianne Oksbjerg – mangeårig dansklærer i grundskolen og nu adjunkt ved læreruddannelsen i Aalborg – står bag forløbet, som du kan kigge nærmere på her.

Gyldendal har sommeren 2015 besøgt Louis Jensen i hans hjem, og det er der kommet en charmerende og stemningsfuld interviewfilm ud af; en film som eleverne også skal se og forholde sig til som en del af undervisningsforløbet. Se filmen her.


En skæv verden. En sjov pen. En sprudlende forfatter
Det er Kim Fupz Aakeson og hans forfatterskab, det drejer sig om i et nyt og undersøgende litteraturforløb til de 11-12-årige. Her skal eleverne blive fortrolige med Fupz’ temaer og skrivestil, undersøge en stribe fupzske tekster grundigt, finde flere tekster af forfatteren, skabe læselyst hos andre, fremstille multimodale produkter ud fra en litterær tekst – undervejs præsenteres og arbejdes videre med fx Padlet og booktrailers.

Camilla Nadja Allerup (Lærer og cand.pæd. i dansk didaktik med speciale i litteraturfilosofi, underviser i dansk i grundskolen i 15 år) har udarbejdet forløbet, som du kan se her.


  Ind i værket – nyt undervisningsforløb til 5.-6. klasse
Drengen slider og slæber for sin mor og far. Drengen adlyder altid sine forældre. Drengen får lussinger. Drengen har hemmeligheder. En dag køber drengen en hund, og så sker der endelig noget andet og overraskende.

Den barske billedfortælling Køteren (2012) af Kim Fupz Aakeson og Kamila Slocinska, der findes indlæst i portalens bibliotek, danner afsæt for værkforløbet, hvor eleverne bl.a. skal lære at analysere og fortolke en billedfortælling og tænke over den i forhold til deres eget liv.

Simone Jolak (dansklærer på Ørestad Friskole) har udarbejdet forløbet, som du kan se her.

Forskellige nye interviews med Fupz (Gyldendal 2015) er tilknyttet forløbet.


  Få gratis adgang året ud - Faglig læsning og masser af fagbøger
1. oktober 2015 udgav Gyldendal en omfattende fagbogsportal til 1.-10. klasse med bl.a. 100 fagbøger med indlæsning og lige til at læse på iPad, skriveværksted med forfatterkursus, anmelderredskab, SkoleTube-univers, læselog og meget mere.

Læs mere på www.fagbog.gyldendal.dk

Få en hurtig og nem introduktion til portalen ved at se videoen her.Et eventyr på rim
I billedfortællingen Violinspilleren (2015) af Marianne Iben Hansen og Cato Thau-Jensen møder læseren Theodor, som til sin fødselsdag får en fin violin. Ved det første strøg med buen strømmer vidunderlig musik frem, og snart bliver han kendt over hele verden. Men en dag begynder Theodors toner at punktere, og hvad stiller han så op? Bogen er oplagt at bruge både til højtlæsning, selvlæsning og efterfølgende litteratursamtale på mellemtrinnets yngste klassetrin om sprog, komposition og tema.

Gå til biblioteket her.

  Skoleårets danskfaglige indhold - DIT overblik

Som noget helt nyt har vi nu publiceret eksempler på årsplaner og undervisningsplaner til 3., 4., 5. og 6. klasse - altsammen tilrettelagt af mangeårig dansklærer på mellemtrinnet og nu adjunkt  på læreruddannelsen i Aalborg, Marianne Oksbjerg, som også står bag flere af litteraturforløbene på dansk3-6.gyldendal.dk.

Gå direkte til årsplaner her.

 Vend danskundervisningen på hovedet!
Nu kan du og dine kollegaer – via danskportalens Flipped Classroom-GALLERI – finde masser af inspiration til, hvordan I kan anvende lærer- eller forlagsproducerede videoer som en del af elevernes forberedelse til timerne.

Se de første 30 videopræsentationer, der er integreret i danskportalernes undervisningsforløb og bibliotek.


Ole Lund Kirkegaard – en af de største

HURRA! Den 29. juli ville Ole Lund Kirkegaard være fyldt 75 år, og det fejrer vi på dansk3-6.gyldendal.dk med publiceringen af billedfortællingen Historien om en snor fra 1965-66 og et nyt, innovativt undervisningsforløb om hans forfatterskab.


Marianne Oksbjerg, der allerede står bag flere forskellige litteraturforløb på danskportalen, har udarbejdet forfatterskabsforløbet. Eleverne skal læse tre af hans korte historier, og siden skal de vælge at læse én af hans længere historier, som de skal lave en booktrailer om.


Eleverne skal undersøge og sammenligne historiernes sprog og illustrationer. De skal tale om og diskutere nogle af de temaer, som Ole Lund Kirkegaards historier handler om - fx venskab, barneliv-voksenliv, fantasi. Undervejs skal der tegnes, skrives historier og indtales replikker. Disse ting skal eleverne samle til et Ole Lund Kirkegaard-arrangement, hvor forældre eller en anden klasse er inviteret.

Se forløbet her.  Ny interviewfilm med Kim Fupz Aakeson

Vi har været på besøg hos den populære børnebogsforfatter og lavet en spritny interviewfilm med ham. Filmen findes i portalens bibliotek og er også knyttet til de færdige undervisningsforløb om værkerne Gorillaen der var en gorilla og Pigen der skulle vælge.

Se filmen her.


 
Værdifulde værker for børn
Har du opdaget, at der er udkommet nye bøger af Kim Fupz Aakeson, Marianne Iben Hansen og Tina Sakura Bestle? Læs om dem, og se bøgerne i uddrag her på portalen.

I samarbejde med Gyldendals Redaktion for børne- og ungdomslitteratur præsenterer portalen løbende børnelitterære nyheder, der er relevante for dansklæreren at kende til, og som med fordel kan bruges til selvlæsning, højtlæsning eller inddrages mere direkte i danskundervisningen på mellemtrinnet.


Gå selv på opdagelse her.

  Skriveundervisning med tydelige rammer
Hvad virker? Hvordan styrkes elevernes motivation for at skrive? Hvorledes skabes skriveglæde i en målstyret skriveundervisning? Hvad vil tydelig respons egentlig sige?

Læs Elsebeth Otzens artikel Elever med skrivevanskeligheder, og få konkrete anbefalinger til din undervisning med på vejen.

  Alle børns Halfdan fylder rundt
Det er nu 100 år siden, at digteren Halfdan Rasmussen blev født. Han levede et langt og produktivt liv fra 1915 til 2002, hvor han med stor humor og et enormt talent skrev masser af digte til både børn og voksne.

Benyt lejligheden til i 3.-4. klasse at lytte til eller læse et par af hans fine digte fra portalens bibliotek: "Natten er en gammel mand", "Jeg kan løfte et hus" og "Ude på den grønne eng".

Efterfølgende kan eleverne illustrere digtene ud fra OpgaveBankens oplæg, og på den måde være med til i klasserummet at skabe en visuel hyldest til digteren og hans sprogkunst.


  Tydelige læringsmål - Tegn på læring
De 100 undervisningsforløb er nu revideret ift. forenklede Fælles Mål med udfoldede læringsmål i elevhøjde og et tegn-på-læringsperspektiv. Til alle forløb findes lærervejledning og udpegning af relevante færdigheds- og vidensmål.

Find skabeloner til tegn på læring, og find tips til planlægning af en målstyret undervisning her.


  Et inspirerende redskab på portalen
Lav en collage, et interview, en tegneserie, en digital bog, en Prezi eller en trykt reklame, skriv et digt, en fagtekst, et portræt, erindringer, eller en anmeldelse - for nu bare at nævne nogle at de danskfaglige spor, som eleverne kan sætte.

I portalens OpgaveBank findes masser af opgaver, der kan bruges på forskellige måder. Nogle opgaver handler om at læse, se og analysere tekster, billeder og film, andre opgaver handler om, at eleverne skal være kreative og producere noget.


 


Værdifulde værker
To værkforløb til 3.-4. klasse har set dagens lys på portalen. Inddrag to helt nye og finurlige billedfortællinger i din danskundervisning, og lær eleverne at undersøge tekster og billeder, fortolke litteratur og filosofere over bestemt udtryk, venskaber og forskellige måder at leve på. Afsættet er Kim Fupz Aakeson og Lilian Brøggers Gorillaen der var en gorilla (2014) og Louis Jensen og Hanne Bartholins Tre venner (2013).

Begge værker findes på portalen som bladrebøger, indtalt af en skuespiller og med alle originale illustrationer.

Forfatter til forløbene er Marianne Oksbjerg og Camilla Nadja Allerup.

Gå direkte til forløbene her.

I 2014 skrev Steffen Larsen bl.a. på litteratur.dk: "MENINGEN MED LIVET – det er hvad billedbøger handler om. Årets klogeste bog er kommet på Gyldendal! Det er en billedbog. Gorillaen der var en gorilla er skrevet af Kim Fupz Aakeson. Ja, hvem ellers? Og illustreret af Lilian Brøgger. Den fortæller om dengang gorillaen Gorilla stod af S-toget i Hvidovre, for at søge tilværelsens mening."


  Nyt værkforløb på portalen
”Hvad er du god til? Måske går du til en eller anden form for sport, som du er god til? Måske er du god til noget i skolen, eller måske er du en rigtig god ven? Forestil dig, at de ting, du er god til ikke er valgt af lyst, men af nødvendighed. At du er nødt til at være god til dem for at kunne leve et bare nogenlunde liv.”

Sådan indledes litteraturforløbet til 4.-5. klasse af Marianne Oksbjerg, der indebærer en fælles grundig og perspektivrig læsning af billedfortællingen Pigen der var go’ til mange ting – en nyklassiker af forfatter og illustrator Dorte Karrebæk.

Gyldendal har i 2014 produceret en kort portrætfilm om Dorte Karrebæk, der er integreret i forløbet.

Se værkforløbet her.


  Forløb om kommunikation og medier
Nu slår vi dørene op for seks nye forløb til kommunikation og medier! Hensigten med forløbene er at udvikle elevernes kompetencer til at kunne forholde sig kritisk til den mediestrøm, de konstant møder og selv bidrager til. Forløbene består af tre dele: reception, analyse og produktion, og elever og lærere stilladseres i inddragelsen af digitale værktøjer. 

Forfatter til kommunikationsforløbene er Sanne Paustian Billesbølle, som har udviklet og konkretiseret didaktikken ud fra målet om udvikling af elevernes kommunikationskritiske kompetencer. 

Se forløbene her.


Elevens digtitale notesbog i dansk
Med Notesbogen kan eleven arbejde med det danskfaglige stof direkte på fagportalen. Eleven kan nemt oprette noter og skrive længere tekster i tilknytning til de forskellige færdige undervisningsforløb og aktiviteterne i Opgavebanken.

Elevens noter er altid tilgængelige, når eleven er logget ind på portalen.

Notesbogen kan åbnes fra alle portalens sider samt under "Værktøjer".


Tilpas skriften på fagportalerne
Med den nye skriftmenu kan du selv indstille størrelsen og udseendet på skriften i indholdsfeltet på Gyldendals fagportaler. Du har mulighed for at vælge mellem skrift med eller uden fødder – samt at øge størrelsen på skriften.